Statut udruženja od 18.08.2020.

U skladu sa odredbama čl.11. i 12. Zakona o udruženjima (Sl.glasnik RS br.51/09) na Skupštini održanoj dana 18.08.2020. godine u Smederevu usvojen je izmenjen i dopunjen Stаtut Udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla „Beograd“.

Statut stupa na snagu 27.08.2020. godine, odnosno osam dana od dana javnog objavljivanja na oglasnoj tabli u sedištu Udruženja i na ovoj internet stranici.

Statut možete preuzeti na ovom linku