O udruženju

Udruženje čini pet vinogorija, u kojima se nalazi preko hiljadu hektara pod vinogradima i 2000 godina istorije uzgajanja grožđa, sa srpskom prestonicom u svom centru, ukratko, to je ono što čini Udruženje proizvođača vina i grožđa sa zažtićenim geografskim poreklom “BEOGRAD”.

Naše Udruženje je zvanično prepoznato od Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije kao jedini nosilac  integriteta oznake geografskog porekla i kvaliteta vina u Beogradskom vinogradarskom rejonu.

Oivičena Dunavom sa jedne strane, naslonjena na obronke Avale i Kosmaja, u svakom od pet vinogorja Beogradskog rejona rađaju se vrhunska vina, kao rezultat savršene mešavine istrajnosti i znanja vinogradara i jednistvenog teroara: posebnosti u zemljištu, mezoklimi i sortimentu, što uključuje i sorte stvorene u našim vinogradima pre mnogo vekova.

Udruženje okuplja preko trideset članova, vinogradara i vinarija. Neke od vinarija su dobro poznate, sa zlatnim medaljama sa najprestižnijih internacionalnih smotri, dok su neke još mlade i neafirmisane. Ipak, svima njima je zajednička predanost i istrajnost da zadovolje najviše kriterijume kvaliteta u proizvodnji, kako grožđa, tako i vina. 

Uživajte u našem vinskom putu i doživite nezaboravna iskustva posećujući naše vinarije.

Udruženje vinarija

RAZGOVARAMO I UČIMO

Sastajemo se dva puta mesečno da razmotrimo aktuelne teme i zajednički rešimo probleme ako ih ima. Učimo od gostujućih predavača i kroz posete sestrinskim udruženjima iz evropskih zemalja sa dugom tradicijom kontrolisanja geografskog porekla.

PREDLAŽEMO I SARAĐUJEMO

Predlažemo izmene regulative kroz blisku saradnju sa nadležnim ministarstvom i drugim udruženjima za zaštitu geografskog porekla iz cele Srbije. Zajednički nabavljamo skupu opremu koja se retko koristi, a bitna je za kvalitet proizvodnje.

POMAŽEMO I KONTROLIŠEMO

Prenosimo znanja i pružamo usluge članovima kako bi unapredili njihovu enološku praksu. Kroz analize u sopstvenim laboratorijama i međusobne posete obezbeđujemo poštovanje kvaliteta svih članova i ujednačenost proizvodnje.

0
Vinarija
0
Organska
0
Manastir
0
Etiketa
Udruženje vinarija - Vinogradarski rejon Beograd