Objavljen elaborat o geografskom poreklu

Ministarstvo poljoprivrede danas je na svom sajtu na javni uvid postavilo Elaborat za dobijanje oznake geografskog porekla „Beograd“. Javni uvid traje do 31.12.2020. godine.

Elaborat se sat iz tri dokumenta koja možete preuzeti na sledećim linkovima:

Specifikacija proizvoda

Prilog 1

Prilog 2